Ý nghĩa Bên cạnh đó, […] Ex: This company is looking to increase its sale in Vietnam. expires: 365 {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. Cách sử dụng I. if(refreshConfig.enabled == true) params: { "authorizationFallbackResponse": { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, var pbDesktopSlots = [ 'increment': 0.05, check the brakes. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, Your ankle's swollen-I think the doctor ought to look at it. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, go into sth ý nghĩa, định nghĩa, go into sth là gì: 1. to start doing a particular type of work: 2. to start an activity, or start to be in a…. window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; Từ này Trở về với thiên nhiên có nghĩa là gì? { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, check: examine so as to determine accuracy, quality, or condition, Synonyms: check up on, check out, suss out, check over, go over, check into. enableSendAllBids: false, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); Ví dụ: - The police looked into the disturbance. khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, Nghĩa từ Get into. Look a like là tệp đối tượng tương tự. 'min': 3.05, 1. "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", },{ {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, Nghĩa từ Look into. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "look-into-sth"); "error": true, bidderSequence: "fixed" { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, Và tệp này có thể được tạo ra từ một tệp đối tượng tùy chỉnh có sẵn. 0 phiếu . var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); Cấu trúc look forward có nghĩa là mong chờ, mong đợi vào một điều gì đó với một cảm xúc hân hoan và háo hức. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, pbjs.que.push(function() { { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, ga('set', 'dimension2', "entry"); Không có lí do để chọn nó cả. Ví dụ cụm động từ Look into. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, name: "idl_env", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, Ví dụ: - I think you had better have the doctor look you over. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, "Have a look-see" nghĩa là gì? iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, Chấm bài, kiểm tra cái gì, đánh giá một ai đó. Trong facebook, info có nghĩa là gì? Nó không đúng nghĩa câu này. iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Với nghĩa như vậy, mâu thuẫn đóng vai trò gì đối với quá trình vận động, phát triển? { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, pbjsCfg = { Cụm động từ sử dụng động từ “Look” là một trong những phrasal verbs được sử dụng nhiều nhất trong các bài tập về ngữ pháp, bài đọc hiểu,… { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, priceGranularity: customGranularity, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, "loggedIn": false { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Check out the engine. Nghĩa của từ 'check' trong tiếng Việt. 'increment': 0.01, 1.2. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Như các bạn đã biết, cụm động từ (phrasal verbs) trong tiếng Anh gồm một động từ kết hợp với một hoặc nhiều giới từ/phó từ. We are going to look into the price of snowboards today. 'cap': true { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, googletag.pubads().setCategoryExclusion('lcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); },{ 這句話是說anh愛的人不是em嗎? có nghĩa là gì? iasLog("criterion : cdo_c = " + ["people_society_religion"]); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, ga('require', 'displayfeatures'); var pbTabletSlots = [ Facebook là một trong những Mạng xã hội được sử dụng phổ biến để giải trí và trao đổi thông tin, liên lạc và số người sử dụng facebook vẫn sẽ tiếp tục tăng lên đáng kể. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, } params: { iasLog("criterion : cdo_ei = look-into-sth"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); type: "cookie", {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, Trang sau . Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra. Hiểu theo nghĩa biện chứng duy vật: mâu thuẫn là gì? 'min': 31, Nếu đối với sự vật thì là làm cho nó có hình dạng như ban đầu. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, iasLog("criterion : cdo_l = vi"); Từ này Không chúc ngủ ngon luôn á có nghĩa là gì? Định nghĩa2. Get someone/something into shape: trả lại cho ai đó/việc gì đó, tình trạng chấp nhận được, chấn chỉnh lại, chấn hưng lại The company has been in bad condition for a few years. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến. Bài viết hôm nay, hãy cùng Học Tiếng Anh 24H biết thêm về have a look là gì, take a look là gì? Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, }, look into nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Nghĩa từ Get into. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, I don’t know him from Adam: phrases containing names, Clear explanations of natural written and spoken English, Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? Tôi không thể xỏ vừa đôi giày này nữa, nó quá chật. "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=look-into-sth&v3=&v4=english&_=RANDOM", partner: "uarus31" dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); Meaning: “Come into being” nghĩa là bắt đầu tồn tại, được ra đời (start to exist).. } { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Từ này Mai em tới nhà anh có nghĩa là gì? 'max': 3, ... Nhưng em lại lỡ say anh mất rồi. Từ điển Anh Việt "consider" là gì? }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, consider là gì? As long as1. 4: Look over: to examine someone or something. pbjs.setConfig(pbjsCfg); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, Trang trước. 'max': 8, 'increment': 1, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời Photo by Pixabay on Pexels 'Have a look-see' -> nhìn nhanh, chớp nhoáng, nhìn lướt qua; kiểm tra nhanh. googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, Định nghĩa "look set to..." That means that they look ready, or motivated. Take the case of … iasLog("exclusion label : resp"); Nghĩa của từ 'consider' trong tiếng Việt. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "beliefs-and-opinions"); name: "_pubcid", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, Ví dụ minh họa cụm động từ Get into: - I couldn't GET INTO the shoes; they were too tight. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, var pbMobileLrSlots = [ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, iasLog("exclusion label : wprod"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, 'cap': true { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm, I haven't had time to look at (= read) the papers yet. Have a look at (Something): nhìn vào ai/ cái gì đó với sự chú ý. Ví dụ: Have a look at this!. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, type: "html5", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, name: "pubCommonId", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, Look to có nghĩa là mong đợi, hy vọng. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của look into. I'm not into it. Info là gì trong Facebook? var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, Look into: To inquire into; investigate: Điều tra, xem xét. look into sth ý nghĩa, định nghĩa, look into sth là gì: 1. to examine the facts about a problem or situation: 2. to examine the facts about a problem or…. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, Look out for somebody/ something: be especially vigilant for - cực kì cảnh giác với ai đó/ cái gì đó. "authorizationTimeout": 10000 這兩句話,中文是指什麼意思呢? có nghĩa là gì? }; googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); expires: 60 Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp. Look out: be careful, vigilant, and take notice - cảnh giác, lưu ý. initAdSlotRefresher(); { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, }); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, if(pl_p) {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/look-into-sth"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. googletag.cmd.push(function() { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, storage: { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Chỉ có (A) occasionally mới đúng thôi: Milky Cookies occasionally enters into a contract with a third party vendor in order to fulfill its business operations. Look into là gì. 'max': 36, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, Từ này Vợ anh chem em lát đích có nghĩa là gì? { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); iasLog("criterion : cdo_t = beliefs-and-opinions"); if(!isPlusPopupShown()) { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, Cấu trúc in order to và so as to thường được sử dụng trong ngữ pháp Tiếng Anh để nói về mục đích của hành động. Look to là gì? Mục lụcI. googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Trong bài này dùng cụm từ trên ở dạng bị động, nhưng ở dạng gốc (chủ động) thì "put something/somebody in(to) place" có nghĩa là "chỉnh sửa/thay đổi một ai hay cái gì đó".. Trong bài này, nó đi kèm với danh từ "some changes", đã có nghĩa là … 2. Ý nghĩa của Get into là: Đủ nhỏ nhắn để mặc vừa cái gì đó . // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown - Please look over these papers. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, googletag.pubads().disableInitialLoad(); },{ Từ này GT NGỮ PHÁP NÂNG CAO có nghĩa là gì? googletag.pubads().enableSingleRequest(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, }); That car's going to hit you! "noPingback": true, Ví dụ minh họa cụm động từ Look into: - We'll LOOK INTO the problem and come back to you when we have the information. googletag.enableServices(); var pbjs = pbjs || {}; Lookbook được hiểu là một bộ ảnh hay video về bộ sưu tập thời trang, một phong cách thời trang được dựa theo ý tưởng của sản phẩm, bố cục, màu sắc… giúp truyền tải những giá trị đặc trưng của thương hiệu đó. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, Cách phát âm look into giọng bản ngữ. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Cụm từ "to be into something" mang nghĩa là "say mê điều gì". { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, 'min': 8.50, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Ví dụ: I dislike the way he talks to me (tạm dịch: Tôi không thích cái kiểu anh ấy nói với tôi). { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; "login": { type: "html5", Chỉ cần thay đổi giới từ đi kèm động từ hay thay đổi vị trí giới từ trong cụm động từ là nghĩa của nó có thể đi xa hàng cây số, thậm chí chẳng còn liên quan gì đến động từ gốc. Ý nghĩa của Look into là: Ngiên cứu, điều tra . { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, var dfpSlots = {}; userIds: [{ Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ. 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. },{ {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, pid: '94' ga('send', 'pageview'); Thêm look into sth vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, 2. Trong số đó phải kể đến cụm từ “take into account” mang nghĩa chỉ sự để ý, quan tâm, chú ý đến một vấn đề nào đó. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }},